Posts Tagged ‘Kapitālisms’
Kapitālisms Friday, October 7th, 2016

NaudaKapitālisms ir tirgus ekonomikas sistēma, kuras pamatā ir privātīpašums. Kapitāls nepieder ne valstij, ne kādai kopienai, bet gan indivīdiem. Katra indivīda interesēs ir savs personīgais kapitāls,  tā brīva lietošana un vairošana. Šādu sistēmu sauc arī par brīvo tirgu. Katrs indivīds ar savu kapitālu piedalās kopējā tirgū. Tirgum jābūt brīvam un, tā lietošanai pieejamai, ikvienam.

Mūsdienās valstīm ir noteikta kontrole pār atsevišķām sfērām, tāpēc to ekonomikas sistēmu mēdz dēvēt arī par jaukto ekonomiku. Politika kapitālismā ir vērsta uz kapitāla vairošanu un brīvā tirgus nosargāšanu. Kapitālisma likumi nosaka, ka esošo kapitālu ir iespējamas ieguldīt, lai to vairotu. Procesi politikā mērķtiecīgi tiek virzīti, lai veiksmīgi ļautu darboties kapitālisma likumiem. Tas nozīmē, lai pēc iespējas mazāk valsts vara varētu iejaukties tirgus attiecībās. Ja valsts nevar iejaukties tirgus attiecībās, tad kapitālisms principā regulē pats sevi, līdz ar to tas skaitās elastīgs. Jebkura krīze tirgū tas spēj pārvarēt bez valsts iejaukšanās. Ņemot vērā to, katra indivīda privātajā kapitālā un darbībās ko indivīds ar to veic valsts mērķtiecīgi neiejaucās un neregulē.

Tirgū, kurā neiejaucas valsts, visiem ir tiesības uz savu privātumu un tā neaizskaramību. Šāda situācijas ir ļoti pievilcīga lielām iedzīvotāju masām, jo ikviens ar pietiekami lielu talantu un prasmi var palielināt gan savu kapitālu, gan peļņu, gan statusu sabiedrībā un arī dzīves līmeni. Pietam tiek aizsargāts personīgais kapitāls un privātums. Tā kā praksē valsts iejaucas tirgū ar ierobežojumiem konkrētās svērās, pastāv risks arī korupcijai, kas ir viena no kapitālisma problēmām, ieskaitot arī neprasmīgu valsts pārvaldi. Pie šādas ekonomiskās sistēmas mīnusiem pieskaita arī problēmas, kas veidojas tā veiksmīgas darbības rezultātā. Nauda koncentrējas dažu indivīdu, uzņēmumu vai organizāciju kontos. Tas notiek tāpēc, ka cilvēkiem ar jau lielu kapitālu paveras vislielākās iespējas to turpināt vairot, jo kapitālismā nauda pelna vēl vairāk naudu. Veidojas apburtais loks, kur visvairāk pelna tie, kam jau ir liels kapitāls.