Posts Tagged ‘kredītu reģistrs’
Kas ir kredītu reģistrs Wednesday, July 8th, 2015

2008. gada 1. janvārī darbu sāka Latvijas Bankas Kredītu reģistrs – informācijas sistēma,  kurā tiek vāktas, uzkrātas un glabātas ziņas par aizņēmējiem un aizņēmēju galvotājiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu, tajā skaitā kredītu reģistrā tiek uzkrāta informācija par klienta saistību pārkāpumiem.

KREDĪTU REĢISTRĀ TIEK UZKRĀTA INFORMĀCIJA PAR:

 • Personām (aizņēmējiem, galvotājiem);
 • LR izsniegto kredītu aizņēmēju aktuālajām saistībām;
 • Personu aizdevumu atlikumiem ceturkšņa beigās;
 • Pieļautajiem maksājumu kavējumiem, to izpildi (parādnieku reģistrs);
 • Aizņēmēja kredītvēsturi.

SVARĪGI! Jebkurai fiziskajai vai juridiskajai personai ir tiesības Latvijas Bankā saņemt kredītu reģistrā par sevi iekļauto informāciju, kā arī informāciju par veiktajiem pieprasījumiem par šo personu.

KĀ KREDĪTŅĒMĒJS VAR UZZINĀT INFORMĀCIJU PAR SEVI?

 • Fiziskā persona elektroniskā veidā var saņemt kredītu reģistrā iekļautās ziņas par sevi, autorizējoties kredītu reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē https://manidati.kreg.lv ar LR izsniegtu personas apliecību;
 • Ierodoties klātienē kredītu reģistrā Rīgā, K. Valdemāra ielā 1B (kā arī Latvijas Bankas filiālēs Daugavpilī un Liepājā), iesniedzot rakstisku pieteikumu un uzrādot pasi vai personas apliecību. Kredītu reģistrā iekļautās ziņas parasti tiek izsniegtas tajā pašā dienā;
 • Pasta sūtījuma veidā, atsūtot notariāli apstiprinātu rakstveida pieteikumu papīra dokumenta veidā vai elektroniska dokumenta veidā ar drošu elektronisko parakstu. Kredītu reģistrā iekļautās ziņas pasta sūtījuma veidā(ar paziņojumu par izsniegšanu pret parakstu personiski adresātam uz pasta adresi) tiek nosūtītas piecu darbadienu laikā pēc rakstveida pieteikuma un maksas par pasta pakalpojumiem saņemšanas.

KĀ TIEK NODROŠINĀTA DATU PAREIZĪBA, PILNĪGUMS UN PATIESUMS?

Par sniegto ziņu patiesumu ir atbildīgi kredītu reģistra dalībnieki(likumā noteikts deleģējums Latvijas Bankai veidot reģistru, vākt datus un noteikt personu loku, kam drīkst sniegt datus).

Informāciju par katru izsniegto jauno kredītu, izmaiņām esošajā kredītlīgumā, klienta un galvotāja pārkāpumiem, to novēršanu dalībniekam kredītu reģistrā jāsniedz 5 darbadienu laikā. Kredītu reģistrā iekļauto kļūdaino ziņu dalībniekam jālabo vai jāanulē 1 darbadienas laikā pēc šīs kļūdainās vai nepamatoti iekļautās ziņas konstatēšanas, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pēc datuma, kurā saņemta informācija par iespējamu kļūdainu ziņas iekļaušanu reģistrā.

KAS IR KREDĪTU REĢISTRA DALĪBNIEKI?

Kredītu reģistra dalībnieki ir visas Latvijas Republikā reģistrētās bankas un ārvalstu banku filiāles, to meitassabiedrības, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, krājaizdevu sabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības un biedrība ”Latvijas transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs”. 2008.gada 2.janvārī reģistrēti 98 dalībnieki.

KĀ TIEK AIZSARGĀTI REĢISTRA DATI?
 • Šī reģistra reģistrācija Datu valsts inspekcijā;
 • Fizisko personu datu aizsardzības likuma ievērošana;
 • Latvijas Bankas kredītu reģistra noteikumi;
 • Informācijas šifrēšana un elektroniskā parakstīšana.

Personas datu aizsardzība nozīmē nodrošināt to pareizību, lietošanu atbilstoši mērķim un nenoplūšanu.